• +39 (0) 547 385240
  • info@finaxit.com

Finaxit, urodzony w listopadzie 2004 r. Na podstawie doświadczenia pracowników w dziedzinie międzynarodowych zwrotów podatku VAT, jest młodą firmą, w ciągłej ewolucji i dlatego jest w stanie odpowiedzieć na potrzeby globalnego rynku.
Coraz bardziej zorientowany na personalizację usług, Finaxit tworzy rozwiązania ad hoc, które pozwalają każdemu rodzajowi firmy wejść na rynek międzynarodowych zwrotów podatku VAT.

Ale Finaxit to nie tylko to: korzystając ze współpracy wysoce wyspecjalizowanych konsultantów w sektorach niszowych, w rzeczywistości jest w stanie wspierać te firmy, które prowadzą działalność głównie za granicą, oferując dodatkowe usługi, takie jak przedstawicielstwa zagraniczne, bezpośrednie doradztwo w tej dziedzinie, badania sektor.

Finaxit srl

usługi doradztwa biznesowego